Om oss

Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän

1899 bildades Svalöfs lantmannaskola och har således bedrivit lantbruksutbildning i olika former och under varierande ägandeskap i över 100 år. 1940 bildades föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän, som bestod av tidigare elever, personal och representanter för näringslivet. Föreningen ägde och drev skolan fram till 1971, då Malmöhusläns landsting tog över skolans verksamhet. Föreningens huvudsakliga syfte blev då att förvalta de stipendiefonder som hade donerats till skolan, samt att dela ut stipendier från dessa.


Varje år delas stipendier för 2,5 miljon ut till elever som läser eller har läst på naturbruksgymnasium. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via formuläret

Vi återkommer vanligen med svar inom en vecka