Säbyholms betodlareförening

Stiftelsen Säbyholms Betodlareförenings Premie- och Stipendiefond

Vem kan söka?

Den som studerar jordbruk och är född eller bor i någon av socknarna som ingick i Säbyholms betodlareförening har möjlighet att söka stipendium. De socknar som ingick var: Asmundtorp, Barsebäck, Ekeby, Fjärestad, Glumslöv, Halmstad, Hofterup, Härslöv, Kvistofta, Landskrona, Löddeköpinge, Ottarp, Raus, Sankt Ibb, Saxtorp, Säby, Tofta, Vadensjö, Örja (se bild till höger på sidan). 


Stipendium ges i första hand Svalöfs gymnasium och i andra hand vid övriga utbildningsinstitutioner med jordbruksinriktning.


”Hänsyn skall alltid tagas till vederbörande sökandes hederliga vandel och framsteg i studier samt behov av ekonomiskt understöd för jordbruksstudier och vidare utbildning. I akt bör även tagas om de ansökande angivit ändamål som är till särskilt gagnade för svensk sockernäring”.Till vad kan jag söka?

Du kan söka stipendium till kurser, studieresor och material som behövs för din utbildning eller framtida arbete inom jordbukssektorn.Ansökan senaste den 31 oktober via formuläret nedan.

För att din ansökan ska kunna behandlas måste du bifoga ett personbevis som går att skriva ut från Skatteverkets hemsida. Välj "Fondansökan/Stipendium"Här finns ansökningsblankett

Säbyholms Betodlareförening


Säbyholms betodlareförening bildades 1904 med huvudsakligt syfte att ta hand om betodlarnas intresse vid kontakter med bruket. Sista kampanjen på Säbyholms sockerbruk gick hösten 1962 och 1964 upplöstes föreningen. 


De flesta betorna drogs till närmaste järnvägsstation som hade betvåg för vidare tVid bruken gick det i början av 1900-talet drygt 6 arbetstimmar per ton betor, idag ca 7 minuter.


Läs mer om Säbyholms Betodlareförening


Socknar inom Säbyholms Betodlareförening